Hình ảnh hoa văn 3D cùng lời phật dạy về đạo làm con

0
119

Cùng chiêm ngưỡng bộ hình ảnh 3D với những họa tiết hoa văn tuyệt đẹp và kèm theo là những lời dạy của đức phật về đạo làm con hiếu kinh với Cha Mẹ.

 

hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con

Thay vì đọc những dòng chữ dài lê thê nhức mắt, tuyentaphay xin gửi các bạn những hình ảnh đẹp và kèm theo đó là những lời khuyên dạy của Phật về đạo làm con. Những lời dạy này được chúng tôi trích lược từ các bộ kinh phật pháp .

Ảnh 3d đẹp và lời dạy của đức phật về đạo hiếu kính với cha mẹ.

hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con-2

Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu
Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con-3

Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần, sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con-4

Vô thỉ là luân hồi. Này các tỳ kheo, không dễ gì tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con-5

Vui thay hiếu kính Mẹ
Vui thay hiếu kính Cha
Vui thay kính Sa môn
Kính bậc Thánh vui thay hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con-6

Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng
Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn
Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ
Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con-7

Làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng , trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ tội cũng vô lượng” hinh-anh-hoa-van-3d-cung-loi-phat-day-ve-dao-lam-con-8

Giữa các loài hai chân
Chánh giác là tối thắng
Trong các loài con cái
Hiếu thuận là tối thắng.

Hình ảnh 3d hoa văn và lời dạy của đức phật

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT