Tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2016 xét tuyển vào các trường Đại học và Học viện trong cả nước

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Yên Bái

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Yên Bái

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Yên Bái trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hải Phòng

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hải Phòng

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Hải Phòng trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Đà Nẵng

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Đà Nẵng

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Đà Nẵng trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Cần Thơ

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Cần Thơ

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Cần Thơ trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Quảng Bình

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Quảng Bình

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Quảng Bình trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Phú Thọ

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Phú Thọ

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Phú Thọ trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Ninh Thuận

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Ninh Thuận

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Ninh Thuận trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Ninh Bình

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Ninh Bình

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Ninh Bình trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Nghệ An

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Nghệ An

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Nghệ An trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Nam Định

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Nam Định

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Nam Định trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Long An

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Long An

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Long An trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Lạng Sơn

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Lạng Sơn

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Lạng Sơn trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Lâm Đồng

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Lâm Đồng

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Lâm Đồng trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Lai Châu

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Lai Châu

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Lai Châu trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Kon Tum

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Kon Tum

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Kon Tum trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Kiên Giang

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Kiên Giang

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Kiên Giang trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Khánh Hòa

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Khánh Hòa

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Khánh Hòa trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hưng Yên

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hưng Yên

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Hưng Yên trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hòa Bình

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hòa Bình

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Hòa Bình trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hậu Giang

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hậu Giang

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Hậu Giang trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hải Dương

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hải Dương

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Hải Dương trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hà Tĩnh

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hà Tĩnh

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Hà Tĩnh trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hà Nam

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Hà Nam

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Hà Nam trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...
Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Vĩnh Phúc

Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 ở Vĩnh Phúc

Xem tra điểm thi vào lớp 10 các trường cấp 3 thpt năm 2016 tại Vĩnh Phúc trực tuyến nhanh và chính xác nhất miễn...