50+ Stt hay về tình bạn trên facebook

Đăng ngày 25/06/2024

Stt hay về tình bạn trên Facebook là những bài viết, hình ảnh hoặc trạng thái mà người dùng chia sẻ để diễn đạt tình cảm, cảm xúc, hoặc kỷ niệm với bạn bè trên mạng xã hội này. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ kỷ niệm về những khoảnh khắc đặc biệt cùng bạn bè, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với họ, hoặc thậm chí là việc chia sẻ những lời khen ngợi và cảm ơn về sự hiện diện của họ trong cuộc sống của bạn. Từ đó giúp tạo ra một không gian trên Facebook nơi mà bạn có thể giao lưu, chia sẻ và tôn vinh mối quan hệ bạn bè.

1 – Stt hay về tình bạn trên facebook bằng tiếng Anh

Stt về tình bạn trên Facebook bằng tiếng Anh là các bài đăng hoặc trạng thái mà người dùng chia sẻ để thể hiện lòng biết ơn, quan tâm, và sự kết nối với bạn bè của họ trên mạng xã hội này. Đây có thể là những bài viết nhằm tưởng nhớ kỷ niệm, chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt với bạn bè, hoặc thể hiện sự ủng hộ và động viên trong những thời điểm khó khăn. Đồng thời, các trạng thái về tình bạn trên Facebook là cách để thể hiện tình cảm và sự quan tâm đối với mối quan hệ bạn bè.

Dưới đây là 20 stt về tình bạn trên Facebook dành cho thế hệ Gen Z, mang tính tự sự, dí dỏm và tự nhiên:

 1. Just had a deep convo with my bestie over pizza, and now I’m convinced we’re the next philosophers in the making.
 2. Can we take a moment to appreciate the friend who always listens to my rants, even when they make zero sense? You’re the real MVP, buddy! 
 3. Friendship level: Knowing each other’s Netflix passwords without even asking. Now that’s true trust, folks! 
 4. Accidentally sent a screenshot of our chat to the person we were gossiping about. Well, that’s one way to spill the tea. 
 5. When you and your bestie have a whole conversation using just memes and GIFs. Who needs words anyway? 
 6. Shoutout to the friend who always has the best playlists for every mood. You’re my personal DJ hero! 
 7. Tried to surprise my bestie with a birthday cake but ended up burning down the kitchen instead. Who knew baking was so dangerous? 
 8. That moment when your friend knows exactly what you’re thinking without you even saying a word. Mind-reading skills on point! 
 9. Friendship is… letting your buddy borrow your favorite hoodie, even though you know they’ll never give it back. Sacrifices, people. Sacrifices.
 10. Just spent the entire night stalking each other’s exes on social media. It’s called teamwork, folks. 
 11. Can we talk about how my bestie always has the best dating advice, even though their own love life is a hot mess? Gotta love the irony. 
 12. When your friend sends you a text that literally makes you spit out your drink from laughing too hard. Thanks for the unexpected shower, pal! 
 13. Friendship is… knowing you can call each other at 3 AM for a heart-to-heart talk about life, love, and the universe. No judgment, just love. 
 14. Just had a dance party in my living room with my bestie, and I’m pretty sure we just invented some new moves. Who needs TikTok when you’ve got us? 
 15. Friendship level: Finishing each other’s sentences and sandwiches. Because sharing food is the ultimate sign of true love. 
 16. Accidentally liked my crush’s photo from 63 weeks ago while stalking them on Instagram. Well, there goes my chance at subtlety. 
 17. That feeling when you and your bestie show up wearing the exact same outfit without planning it. Are we soulmates or just fashionably synced? 
 18. Friendship is… knowing you can share your weirdest, darkest thoughts and still be accepted. Embrace the weirdness, folks! 
 19. Just survived a major friendship milestone: planning a trip together without killing each other. It’s all smooth sailing from here, right? 
 20. That moment when your friend sends you a meme that’s so accurate, it’s like they’re inside your brain. Are we secretly the same person? 

Mẫu ảnh stt hay về tình bạn trên facebook 1

Hy vọng những  này sẽ mang lại niềm vui và  tiếng cười cho bạn và bạn bè trên Facebook! 

2 – Stt hay về tình bạn trên facebook bằng tiếng Trung

Stt về tình bạn trên Facebook bằng tiếng Trung là thể hiện tình cảm, sự quan tâm và động viên đối với bạn bè của họ trên mạng xã hội này. Những trạng thái này có thể bao gồm những kỷ niệm đặc biệt, lời chúc mừng sinh nhật, sự hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn, hoặc đơn giản là việc chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm hàng ngày với bạn bè. Đồng thời, tạo ra một không gian trên Facebook để kết nối và tôn vinh mối quan hệ bạn bè, góp phần làm tăng thêm niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống trực tuyến của mọi người.

Dưới đây là 20 trạng thái về tình bạn trên Facebook dành cho thế hệ Gen Z, mang tính tự sự, dí dỏm và tự nhiên, được viết bằng tiếng Trung:

 1. 最近和闺蜜去逛街,结果她把我引诱进一家超贵的咖啡店,现在我的银行账户要哭了!#友情万岁
 2. 跟死党的晚上就是看着她吃我冰箱里所有的食物,然后我们还能大笑不止。#真实友情
 3. 刚刚和闺蜜在电话里聊天,结果我们的笑声把整个邻居楼都吵醒了。对不起,邻居!
 4. 朋友之间最大的爱好之一就是互相撕逼,然后又互相抱怨撕逼。#友情的精髓
 5. 最近跟死党出去旅行,结果我们的行李箱被我朋友的奇怪物品塞得满满的。我真的需要新的旅行伙伴!
 6. 跟好朋友一起逛超市就是一种奇妙的体验,因为你们会发现对方买了多少奇怪的东西!
 7. 有个朋友,她总是在我丢失自我时给我找回来,然后又逼我做更多疯狂的事情。我爱她!
 8. 跟好友一起看电影就是一种体验,因为你们总是在同一时刻被吓到。#恐怖之夜
 9. 没有朋友的话,我大概会饿死在家里,因为我不会做饭!#美食与友谊
 10. 跟死党一起在沙滩上度假就是一种梦想,因为你们可以一起分享美好时光,还可以互相拍丑照片!
 11. 真正的朋友是你可以在半夜打电话给他们,然后一起讨论你的疯狂想法的人。#半夜狂欢
 12. 跟好友一起做疯狂的事情就是一种生活方式,因为你们总是在一起制造记忆。#疯狂生活
 13. 真正的友情是在你不开心时,有人能够陪着你,哄你开心,还能一起吃垃圾食品。#爱你们
 14. 跟死党一起在家玩游戏就是一种乐趣,因为你们可以在游戏中互相嘲笑对方!
 15. 如果你的朋友不会煮饭,那你可能会吃到一些奇怪的东西。但是友情就是一起经历这些!
 16. 跟好友一起度过周末就是一种享受,因为你们可以一起做懒猫,还能分享各种八卦!
 17. 如果你有朋友能够包容你的怪癖,那就不要轻易放弃他们。因为这样的朋友很难找!#珍贵友情
 18. 跟死党一起做疯狂的烧烤派对就是一种乐趣,因为你们可以一边吃肉,一边聊天!
 19. 真正的友情是可以不说话,也能感受到对方的存在。#默契无价
 20. 跟好友一起做一些疯狂的事情就是一种冒险,因为你们永远不知道下一次会发生什么!#冒险之旅

Mẫu ảnh stt hay về tình bạn trên facebook 2

Hy vọng những trạng thái này sẽ mang lại tiếng cười cho bạn và bạn bè trên Facebook! 

3 – Stt hay về tình bạn trên facebook bằng tiếng Hàn

Stt về tình bạn trên Facebook bằng tiếng Hàn là những bài đăng mà người dùng chia sẻ để thể hiện tình cảm, sự quan tâm và động viên đối với bạn bè của họ trên mạng xã hội này. Những trạng thái này có thể bao gồm việc chia sẻ kỷ niệm đặc biệt, lời chúc mừng sinh nhật, sự hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn, hoặc đơn giản là việc chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm hàng ngày với bạn bè.

 Dưới đây là 20 stt về tình bạn trên Facebook dành cho thế hệ Gen Z, mang tính tự sự, dí dỏm và tự nhiên, được viết bằng tiếng Hàn:

 1. 최고 친구랑 함께 어제 밤에 토론을 벌였는데, 결국 우리는 합의점을 찾았어요: 피자는 언제나 답이다! 
 2. 내가 뭘 좋아하는지 그리고 싫어하는지 최고 친구는 나보다 더 잘 알고 있다. 심지어 내가 몰래 좋아하는 것도. 우리는 정말로 유령 같은 것 같아. 
 3. 어제 친구와 함께 영화를 보러 갔는데, 그녀가 영화에서 벌어지는 것들을 항상 예측한다. 마치 심야 시사회를 보는 것 같아! 
 4. 친구랑 쇼핑을 하면서 내가 고민하는 것이 있다면 그것은 어떤 옷을 사야 할지가 아니라 어느 가게에 먼저 들어가야 할지일 거야! 
 5. 가장 친한 친구에게 새로운 노래를 들려주고 싶었는데, 그녀가 다음 순간 내 고등학교 사진을 보고 웃었다. 우리는 노래 대신 고등학교 시절 회상을 하기로 했다. 
 6. 최고 친구랑 함께 레스토랑에 갔는데, 결제를 할 때 나만 혼자 돈을 내려고 했다. 그래서 나는 친구가 혼자 밥을 먹었다.
 7. 친구와 함께 어제 밤에 책을 읽었는데, 우리는 대부분의 시간을 서로의 휴대폰을 보내는 데 사용했다. 엄마가 나를 교육할 때 마다 나는 친구와 함께 얼마나 많은 시간을 낭비했는지 생각한다. 
 8. 친구와 함께 카페에 갔는데, 우리는 서로의 음료수를 뺏어 마셨다. 그것은 친구의 말을 들으면서 더 맛있는 것 같아! 
 9. 어제 친구가 나에게 극장에 같이 가자고 했는데, 나는 언제나 그녀가 선택한 영화를 보러 가고 싶다. 왜냐하면 내가 선택하면 항상 비록 맛있지만 이상한 영화를 선택하기 때문이다. 
 10. 가장 친한 친구가 나에게 선물로 강아지를 줬는데, 나는 자신이 지금까지 받은 선물 중 가장 화려한 것이라고 생각한다. 아직도 강아지가 내 신발을 훔치는 것은 덤이야! 
 11. 어제 밤에 친구가 내가 언제나 헤어스타일을 바꿔보는 것을 도와줬는데, 결과물은 새로운 머리가 아니라 머리를 돌리는 머리 모양이었다. 내가 좋아하는 친구야! 
 12. 친구와 함께 놀이공원에 가서 롤러코스터를 탔는데, 우리는 당근 공포에 대한 새로운 이야기를 만들었다. 쿠키를 먹으며 떨면서! 
 13. 친구랑 함께 연속 드라마를 보면서 각자 주인공의 패션을 본뒤 나와 친구는 누가 더 잘 어울리는지 투표했다. 결과는 무승부! 
 14. 최고 친구가 나에게 귀여운 강아지 사진을 보냈는데, 나는 바로 그 강아지가 나의 미래의 친구가 될 것이라고 확신했다. 
 15. 친구와 함께 요리를 하면서 나는 누구도 음식을 맛있게 만들 수 있다고 생각한다. 하지만 내 친구는 나에게 현실을 보여줬다. 
 16. 어제 밤에 친구가 나에게 와인 한 잔을 주었는데, 결과적으로 그 잔은 어제 밤에 내가 가장 행복했던 것이었다. 그래서 나는 친구에게 새로운 병을 보냈다! 
 17. 최고 친구가 나에게 패션 조언을 했는데, 나는 완벽한 복장을 찾았다고 생각했다. 하지만 친구는 나에게 새로운 옷을 사라고 말했다. 
 18. 친구와 함께 피자를 주문하는 것은 우리의 특별한 전투다. 우리는 항상 서로의 최애 토핑을 선택하고 누가 많이 먹을지 걸고 배팅한다! 
 19. 어제 밤에 친구와 함께 감성적인 영화를 보았는데, 우리는 영화 끝에 서로 울음이 터졌다. 그리고 우리는 그냥 미소를 지었다. 
 20. 친구와 함께하는 시간은 나에게 항상 새로운 경험이 되고, 우리는 항상 웃음으로 떠나게 된다. 그것이 바로 우리의 매력! 

Mẫu ảnh stt hay về tình bạn trên facebook 3

Hy vọng những trạng thái này sẽ mang lại niềm vui,  tiếng cười cho bạn và bạn bè trên Facebook! 

4 – Stt hay về tình bạn trên facebook bằng tiếng Nhật

Các stt về tình bạn trên Facebook bằng tiếng nhật là những bài đăng mà người dùng chia sẻ để thể hiện lòng biết ơn, quan tâm và động viên đối với bạn bè của họ trên mạng xã hội này. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt với bạn bè, gửi lời chúc sinh nhật, thể hiện sự ủng hộ và động viên trong những thời điểm khó khăn. Từ đó tạo ra một không gian trên Facebook nơi mà bạn có thể giao lưu, chia sẻ và tôn vinh mối quan hệ bạn bè.

Dưới đây là 20 stt về tình bạn trên Facebook dành cho thế hệ Gen Z, mang tính tự sự, dí dỏm và tự nhiên, được viết bằng tiếng Nhật:

 1. 昨日、友達とカフェで会ったら、彼女が私のコーヒーを全然隠しませんでした。もちろん私の口からもコーヒーが全然消えませんでした。
 2. 最高の友達が昨日私の財布を見つけて、私に戻してくれました。でも、中身が全部なかった。彼女はいたずら好きだ!
 3. 最近、友達との会話で彼氏の話をしていたら、彼女の犬が私にキスしようとしてきました。もうちょっとプライバシーを尊重してくれ!
 4. 最高の友達と一緒に買い物に行くと、私たちはお互いに変な服を試着して笑い合います。私たちはまるでモデルのようです!
 5. 友達が新しい歌を私に聞かせてくれたら、その歌詞が私の心に響きました。しかし、彼女が次の瞬間に古い写真を見せたら、私の気持ちは180度変わりました!
 6. 昨日、友達と映画を見に行ったら、彼女が急に泣き始めました。彼女の感動について笑わないでください!
 7. もし友達が私のロッカーについてくれたら、彼女は私の愛情と一緒に私の弁当も盗むでしょう!
 8. 最高の友達が私に新しい料理のレシピを教えてくれました。結果は……なんというか、私はまだ火を使いたくない!
 9. おかげで、友達の助言のおかげで、私は良い服を見つけました。しかし、私がその服を買ったら、彼女が同じ服を買ったのを知っています!
 10. 最高の友達が私に面白いジョークを送ってきたら、私は飲んでいた飲み物を吹き出しました。彼女はいつも私を笑わせてくれる!
 11. 最近、友達とのビデオ通話で彼女の猫が画面にジャンプしました。私たちはその後15分間猫のかわいい行動を見ていました!
 12. とても長い友達のテキストメッセージを読んだ後、私は彼女が何を言っているのかまったくわかりませんでした。その代わりに、私は彼女が送ったすべてのエモジを解読しようとしました!
 13. 最高の友達が私に対して非常に率直な意見を述べたら、私は少し驚きました。しかし、それは私が必要としていたものでした。彼女は本当に最高の友達です!
 14. 友達と一緒にいるとき、私たちはいつも新しいダンスのステップを練習します。私たちのダンスは完璧ではありませんが、私たちにとっては楽しいものです!
 15. 最高の友達が私に新しい映画を勧めてくれました。しかし、私がその映画を見たら、それは彼女の好きなジャンルとまったく異なっていました!
 16. 友達と一緒にいるとき、私たちはいつも笑顔でいます。私たちが一緒にいると、すべての問題が解決されます!
 17. 最近、友達との会話で彼女の大声を聞いたら、私は彼女が私の新しい髪型について不満を言っているのを知りました。私はいつも驚かされます!
 18. おかげで、友達のサポートのおかげで、私は自信を持って新しいアクティビティに挑戦することができました。しかし、私が挑戦した後、彼女もそれに挑戦しました!
 19. 最高の友達が私に彼女の秘密を打ち明けました。しかし、その秘密は私が期待していたものとは違いました。私はちょっとがっかりしました!
 20. 友達と一緒にいるとき、私たちはいつも新しい冒険を計画しています。しかし、私たちの冒険はいつも予想外の出来事でいっぱいです!

Mẫu ảnh stt hay về tình bạn trên facebook 4

Hy vọng những trạng thái này sẽ mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho bạn và bạn bè trên Facebook! 

Stt về tình bạn trên Facebook là cách tuyệt vời để thể hiện lòng biết ơn, sự quan tâm và động viên đối với bạn bè của mình. Chúng tạo ra một không gian để chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt, gửi lời chúc tốt đẹp và thể hiện sự ủng hộ trong những khoảnh khắc khó khăn. Qua các stt này, chúng ta có thể tôn vinh và củng cố mối quan hệ bạn bè, mang lại niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống trực tuyến của mỗi người. Hy vọng những stt này phù hợp với bạn và cộng đồng gen Z.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *